Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal

 

LAZ DESIGN SRL-D, CUI 36190372 (denumită în continuare „image4life.ro”) responsabilă pentru administrarea site-ului https://image4life.ro şi în conformitate cu Articolul 4, al.7 din Regulamentul European General de Protecția Datelor 679/2016 (GDPR), vă informăm prin prezenta Politica, dacă și în ce măsură se vor prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul nostru. De asemenea, vă vom informa în legătură cu drepturile dumneavoastră şi vă vom oferi datele persoanelor de contact responsabile.

Datele cu caracter personal sunt informațiile care indică o referință la dumneavoastră ca persoană privată, de ex. numele, adresa, adresa de e-mail, IP-ul, date cu privire la comportamentul de utilizare.

 

  1. Dacă sunteți utilizator al site-ului https://image4life.ro

 

Colectăm, stocăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal care includ informațiile dumneavoastră personale precum: numele, prenume, nume de utilizator, adresa/ adresa de corespondenta, numărul de telefon, adresa de e-mail, iar acolo unde este cazul si funcția, semnătura.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

(a) numele dvs./ nume de utilizator și adresa de e-mail vor fi folosite pentru a vă înregistra pe site-ul nostru https://image4life.ro;

(b)  numele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail vor fi folosite pentru a vă contacta în vederea prezentarii unor noi produse şi servicii;

(c) numele și prenumele, adresa/ adresa de corespondenta, numărul de telefon, adresa de e-mail vor fi folosite pentru a vă livra produsele achiziționate de pe site-ul nostru, pentru emiterea documentelor de facturare;

(d) numele și prenumele, dar si semnătura vor fi folosite și pentru evidențele necesare firmei, inclusiv cele contabile.

Temeiul de prelucrare a acestor date. Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dvs. personale este în primul rând consimțământul dvs., acordat cu prilejul completării formularului de înscriere/ înregistrare pe site-ul nostru. Totodată, temeiul este unul contractual, și are la bază raportul comercial care a luat naștere între dvs. şi image4life.ro, prin plasarea unei comenzi, dar și/sau un temei legal și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale societăţii image4life.ro, prevăzut de GDPR.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, echității și transparenței. Vă asigurăm că am luat măsurile de securitate, tehnice și organizatorice corespunzătoare care să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și distrugerea, pierderea, modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor instrumente tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.

Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus. Persoanele autorizate să prelucreze datele vor șterge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal care nu sunt necesare în scopurile de mai sus.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de noi pe întreaga durată a colaborării și pe o perioadă ulterioară acesteia și anume pentru îndeplinirea obligațiilor legale specifice pentru arhivarea și păstrarea obligatorie a documentelor pentru anumite perioade de timp.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi diseminate numai în măsura în care este necesar pentru ca societatea image4life.ro să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege sau regulamente și/sau să își îndeplinească obligațiile care ii revin în calitate de agent economic.

Datele dumneavoastră pot fi prelucrate de angajații noștri autorizați să prelucreze datele în scopurile menționate mai sus. De asemenea, datele dumneavoastră pot fi prelucrate de către persoanele autorizate să întrețină și să dezvolte sistemul informatic al societăţii, de către societățile care furnizează servicii informatice și electronice sau de stocare, sau de contabilitate, în calitate de procesatori de date cu caracter personal și pentru perioada strict necesară pentru a furniza astfel de servicii.

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi distribuite autoritatilor, în cazul în care sunt solicitate in baza unui temei legal.

 

Ca si persoană vizată, ne puteți contacta  în orice moment și în mod gratuit cu o notificare, folosind datele din pagina de Contact în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 

  1. Dacă sunteți vizitator/ client al locaţiei noastre fizice

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video (CCTV).

Ce informaţii colectăm despre dvs?

Sistemul de supraveghere prin camere video pe circuit închis are scopul de a asigura securitatea pe proprietatea LAZ DESIGN SRL-D și integritatea bunurilor societății și siguranța și securitatea dumneavoastră, cât și a personalului angajat. Cu toate acestea, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video există posibilitatea de a avea acces la imaginea dumneavoastră.

Cum folosim informaţiile despre dvs?

Imaginile înregistrate prin sistemul CCTV sunt stocate potrivit prevederilor legale timp de cel mult 30 de zile, după care sunt șterse în mod automat prin rescriere continuă.

Prin excepție, în cazuri strict prevăzute de lege și potrivit unor proceduri speciale sunt păstrate pentru perioade mai lungi datele care surprind aparența săvârșirii unei infracțiuni sau altei fapte reprobabile, datele necesare pentru prezentarea mijloacelor de probă pentru exercitarea intereselor, drepturilor contractuale și legale și apărarea acestora în fața instanțelor/autorităților competente.

Accesul la informaţii, rectificarea datelor şi plângeri

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge, restricționa prelucrarea, porta datele dvs. cu caracter personal, de a vă opune la prelucrare și de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Accesul la imagini este strict restricționat. Au acces la imagini:

Imaginile sunt stocate în sistemul IT de supraveghere video al societății. Operațiunile de ștergere sunt automatizate prin rescriere.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: image4life0@gmail.com.

Aveți dreptul de a formula plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact

 

  1. Dacă sunteți utilizator FACEBOOK

Prin platforma Facebook nu avem acces direct la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele exceptii:

Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt accesibile exclusiv administratorilor paginii. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.

Activităţi de marketing

Ocazional este posibil să folosim serviciul de promovare oferit de platforma Facebook, în condițiile stabilite de compania Facebook, pe care le puteți accesa din secțiunile „Termeni și condiții”, respectiv „Politica de confidențialitate”.

Puteți oricând renunța să mai primiți mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul de a formula plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă: http://www.dataprotection.ro/?page=contact

 

  1. Dacă sunteți utilizator INSTAGRAM

Prin platforma INSTAGRAM avem acces direct la următoarele dumneavoastră date cu caracter personal doar dacă, în prealabil, dvs. ați început să ne urmăriți pagina noastră de Instagram sau dacă printr-o acțiune din partea dvs. ați dat hashtag locației sau paginii noastre de Instagram.

Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt publice pe platforma INSTAGRAM. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.

Activităţi de marketing

Dacă sunteți unul dintre followerii noștri veți avea acces la fotografiile noastre care pot avea conținut de marketing.

Puteți oricând renunța să mai primiți mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă http://www.dataprotection.ro/?page=contact

Politica de cookies

Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor prezentei pagini de internet. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către LAZ DESIGN SRL-D în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către LAZ DESIGN SRL-D, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, LAZ DESIGN SRL-D poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către LAZ DESIGN SRL-D, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google, Facebook sau alții.

Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet?

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

Cookie-uri de performanță

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați sau comandați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.